Ooty Or Udhagamandalam Doctors List

Dr. Shantha Ramachandran
Govt Sait Hospital, Ooty, Nilgiris, Tamil Nadu, India- 643001
Phone: 0423 - 2442240
Dr. Savithiri Krishnan
Bombay Castle, Ooty, Nilgiris, Tamil Nadu, India- 643001
Phone: 0423 - 2444492